fbpixel

Všeobecné podmínky a informace

 

Základní podmínky
• K tažení obytného přívěsu stačí ŘP skupiny B. Pokud celková hmotnost celé soupravy překročí 3500 kg je nutný ŘP skupiny E.  viz Vysvětlení Ministerstva dopravy k tomuto tématu K řízení obytného auta z naší půjčovny stačí ŘP skupiny B.
• K zapůjčení karavanu i obytného auta požadujeme předložit 2 platné doklady totožnosti (OP, ŘP, PAS).
• Minimální věk potřebný k řízení nebo tažení karavanu je 25 let.
• Havarijní pojištění máme u všech vozidel sjednáno se spoluúčastí 10% (min. 10.000 ,- Kč).
• Minimální doba pronájmu jsou 3 placené dny, v hlavní sezoně (během letních prázdnin) min. 7 placených dní.
• Je zakázáno provádět jakékoliv úpravy na vozidlech (polepování, šroubování, vrtání atd.).
• Je zakázáno kouřit v interieru, používat svíčky, prskavky atd.
• Je zakázáno v obytném autě nebo přívěsu převážet jízdní kola, lyže a jiné předměty, které by mohly poškodit vnitřní vybavení.
• Při neodstranitelném poškození interiéru nebo exteriéru účtujeme úhradu v plné výši.
• Je zakázáno používání běžného toaletního papíru do chemického WC.
• Je zakázáno používání chemického WC bez chemie. 

• Nájemce plně odpovídá za přepravované osoby i náklad.

• Domácí zvířata nejsou povolena v obytných autech ani karavanech.

• Při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací.

• V případě neznalosti některé z manipulace se zařízením obytného karavanu nebo rady v nouzi může nájemce volat na tel. 739828093
• Nedodrží-li nájemce sjednanou dobu pro vrácení karavanu bez předchozí telefonické dohody s pronajímatelem, je povinen zaplatit vedle částky odpovídající dennímu nájemnému též smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč při překročení sjednané doby do 24 hodin, překročí-li prodlení s vrácením karavanu 24 hodin je nájemce povinen zaplatit za každých započatých 24 hodin prodlení smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Platební podmínky 

,• Rezervace obytného karavanu na daný termín (e-mail, tel.) platí pouze 5 dnů. Do této doby musí být uhrazena rezervační záloha, která slouží jako blokace termínu.
• Pokud nebude záloha v uvedené době uhrazena, karavan bude dále nabízen jako volný.
• Při vyzvedávání obytného karavanu či obytného auta se skládá vratná kauce na případné škody nekryté havarijním pojištěním atd. (obytné auto 30.000,- Kč, karavan ALTEA 15.000,- Kč)

Rezervační zálohy 

• cca 50% z ceny pronájmu slouží jako blokace termínu, doplatek je nutno zaplatit dle nájemní smlouvy. 

Předání a vrácení

Vyzvedávání a vracení karavnů probíhá Hněvotíně (sídlo prodejce ADRIA) v časech dle dohody.

• Karavan musí být předán v odpovídajícím stavu uklizený, čistý, vyprázdněná a vypláchnutá kazeta chemického WC.

• Karavan je možné přistavit po dohodě na požadovanou lokalitu.
• Při vrácení neuklizeného karavanu (wc, koupelna, kuchyně, lednice, kazeta WC je potřeba vylít a vypláchnout atd.) účtujeme částku 1.500,- Kč, při znečištění olejem, barvou atd. účtujeme částku 5.000,- Kč.
• Převzetí vozidla a seznámení se s jeho zařízeními a obsluhou trvá cca 45 min.
• Pokud vznikly během Vaší cesty větší či menší škody, opotřebení dílů či součástí, oznamte tuto skutečnost při vrácení karavanu. Pokud jsou škody v rozsahu bránícímu dalšímu pronájmu, je třeba toto nahlásit ještě před návratem (tel., e-mail, SMS).

V případě poruchy 

Všechny naše obytné karavany i obytná auta jsou pravidelně servisovány a kontrolovány, ale i přesto může dojít k poruchám některých spotřebičů nebo jiných částí .
• Veškeré opravy a nákup náhradních dílů je možno realizovat pouze se souhlasem pronajimatele.
• Nezapomeňte si nechat vždy vystavit řádný účet, bude Vám proplacen při vrácení vozidla.

V případě nehody/poškození 
• V případě nehody/poškození karavanu (dopravní nehoda, živelná událost, vandalismus atd.) nebo poškození jiné věci karavanem je nutné vždy přivolat policii a nechat si vystavit zápis o události pro pojišťovnu.
• Pořiďte fotodokumentaci.
• Informujte neprodleně pronajímatele. 

Storno poplatky
• Řešeno nájemní smlouvou – rozhodující je doba, kdy došlo ke stornu rezervace. 

Odstoupení od rezervace

• Při poškození obytného karavanu v rozsahu bránícímu pronájmu může pronajímatel odstoupit od rezervace. Uhrazená záloha se vrací v plné výši.

 

 

 

Náhled smlouvy – přívěs, Náhled smlouvy – obytné auto